Veien til fagbrev

 • Læreløp 2 + 2
  2 år på skole og 2 år i bedrift
 • Læreløp 1 + 3
  1 år på skole og 3 år i bedrift
 • Full opplæring i bedrift (FOB kontrakt)
  4 år i bedrift
 • Fagbrev på jobb
  4 år i bedrift
 • Praksiskandidat
  Dokumentere lønnet arbeid tilsvarende 5 år/60mnd/9000timer
 • Kompetansebevis
  For de som ønsker å ta deler av et fagbrev.

Litt mer om ordningene

Læreløp 2+2
Dette er det ordinære læreløpet der man går to år på videregående skole og videre to år i lære innen samme programfag. Det er enkelte fagbrev som avviker fra denne ordningen.

Læreløp 1 + 3
Dette er for de som ønsker å gå ut i lære etter et år på videregående skole. Disse må i tillegg til å ta læretiden sin i bedrift også ta programfagene norsk og samfunnfag. I tillegg må man bestå en tverrfaglig eksamen på vg3-nivå før en kan gå opp til fagprøve.

Full opplæring i bedrift (FOB kontrakt)
Dette er et løp der man er 4 år som lærling i en bedrift, men tar alle fellesfagene Norsk, Matematikk, Engelsk, naturfag og samfunnsfag ved siden av, samt en tverrfaglig eksamen i det aktuelle programfaget. Man kan her velge om man vil følge undervisning ved Lærlingeskolen eller lese på egenhånd. Tar man det på egenhånd, må man ta en avsluttende eksamen i alle fag. Det er ingen øvre aldersgrense på denne ordningen.

Fagbrev på jobb
I utgangspunktet en ordning for de over 25 år (voksne). En må ha en kontrakt med bedrift og ha jobbet minimum i 12 mnd, i over 80% stilling innen det aktuelle faget. Dersom man har jobbet mer enn 4 år innen fagområdet, så blir man henvist til praksiskandidatordningen. Man må bestå en tverrfaglig eksamen før man kan gå opp til fagprøve.

Praksiskandidat
Vi kan bistå med hjelp og råd for ansatte i våre medlemsbedrifter. For ansatte i bedrifter hvor vi har lærlinger tilbyr vi også gjennomgang av læremålene, før den ansatte skal opp til tverrfaglig eksamen og fagprøve.

Kompetansebevis
Kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål eller fagbrev, såkalt Delkompetanse. Unntak er for praksiskandidater og kandidater for fagbrev på jobb. Utgangspunktet for kompetansebevis er hovedmodellen hvor en går 2 år på skole og 2 år i lære, men her gjøres individuelle tilpasninger.