Veien til fagbrev

2+2 løp
Dette er det ordinære læreløpet der man går to år på videregående og videre to år i lære innen samme programfag.

FOB-kontrakt (Full opplæring i bedrift)
Dette er et løp der man er 4 år som lærling i en bedrift, men tar alle fellesfagene (Norsk, Matematikk, Engelsk og Naturfag) ved siden av, samt en tverrfaglig eksamen i det aktuelle programfaget. Man kan her velge om man vil følge undervisning ved Lærlingeskolen, sommerskolen eller lese på egenhånd. Man må ta en avsluttende eksamen i alle fag.

Praksiskandidat
Praksiskandidat-ordningen er for deg som har vært i arbeidslivet noen år og som ønsker å formalisere kompetansen din. For å kunne gå opp som praksiskandidat, må du kunne dokumentere lønnet arbeid tilsvarende 100% i minimum 5år/60mnd/9000timer. Frivillige verv godkjennes ikke. Men må også ta en tverrfaglig eksamen i det aktuelle faget.