Søknad

Trenger du å søke på læreplass?

Som lærling har du arbeidspraksis i en bedrift. Du jobber altså på en arbeidsplass som er relevant for det du utdanner deg til. Du lærer mer om hvordan arbeidsoppgavene i yrket er på ordentlig, og du har også en veileder som hjelper deg litt ekstra underveis

Denne lenken tar deg videre til vårt søknadsskjema: