Velkommen til Opplæringskontoret i Dalane

Opplæringskontoret er et samarbeidsorgan for lærebedrifter/medlemsbedrifter i Lund, Bjerkreim, Sokndal og Eigersund Kommune. Opplæringskontoret har som formål og effektivisere og koordinere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, samt bidra med god faglig kvalitet over opplæringen. Vi driver aktiv oppfølging av lærlingene og bidrar til at hver enkelt lærling oppnår nødvendig komptanse som kreves for å bli en dyktig fagarbeider i det enkelte yrket.

Vi er godkjent i 27 forskjellige fag.

Blant annet:

 • Helsefagarbeiderfaget
 • Barne-ogungdomsarbeiderfaget
 • Hestefaget
 • IKT-servicefaget
 • Industrimontørfaget
 • institusjonskokkfaget
 • Tømrerfaget
 • sveisefaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Logistikkfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Anleggsgartner
 • Kontor-og administrasjonsfaget

Når du er lærling og på spranget ut i næringslivet, er det viktig å ha noen å søke støtte, råd og hjelp hos. Det får du hos opplæringskontoret.